Да ли Министарство финансија фалсификује спољну форму приказа електронске фактуре?

Закон који уређује електронски документ у Србији је Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Закон о електронском документу).

У члану 9. у којем је обрађена форма приказа електронског документа, у ст. 1 – 3. наведено је следеће:

„Електронски документ садржи унутрашњу и спољну форму приказа.

Унутрашња форма приказа састоји се од техничко-програмске форме записивања садржине електронског документа.

Спољна форма приказа састоји се од визуелног или другог разумљивог приказа садржине електронског документа.“

То значи да су унутрашња и спољна форма приказа делови једног електронског документа, те се подразумева да су подаци који се приказују у спољној форми приказа електронског документа идентични одговарајућим подацима унутрашње форме приказа.

Нажалост, наведена чињеница се од недавно више не подразумева када је у питању електронски документ „електронска фактура“ која се издаје у Систему електронских фактура (СЕФ) у складу са одредбама прописа о електронском фактурисању. Наиме, унутрашња форма приказа и спољна форма приказа електронске фактуре нису идентичнe, односно подаци који се приказују у спољној форми приказа електронске фактуре не одговарају подацима унутрашње форме приказа.
Министарство финансија је измену која је довела до ове ситуације извршило 15. фебруара 2024. године, када је на продукционој верзији СЕФ инсталирана нова верзија 3.5. На ову нелогичност смо већ указали средином јануара када је измена била инсталирана само на демо верзији СЕФ (видети текст овде).

У наставку на примеру електронске фактуре приказујемо разлику између унутрашње форме приказа (XML) и спољне форме приказа (PDF) електронске фактуре:

Слика 1. Унутрашња форма приказа електронске фактуре (XML)

Слика 2. Спољна форма приказа електонске фактуре (PDF)

У унутрашњној форми приказа електронске фактуре (XML) износ од 600 динара се односи на „Payable amount“ или „Износ за плаћање“. У спољној форми приказа електронске фактуре (PDF) испред износа од 600 динара пише „Укупан износ“.

Нема дилеме да у овом примеру унутрашња форма приказа и спољна форма приказа електронске фактуре нису идентичнe, односно да назив „Укупан износ“ у спољној форми приказа електронске фактуре (PDF) не одговара називу „Payable amount“ у унутрашњој форме приказа (XML).

Осим што ово у смислу саме природе електронског документа представља својеврсни нонсенс, сматрамо да је овакво поступање Министарства финансија у супротности са низом одредби важећих прописа у Републици Србији. У наставку наводимо неке од тих одредби:

  • Члан 42. став 7. Закона о ПДВ:

„Рачун у електронском облику издаје се као електронски документ у складу са законом.“

Електронска фактура није издата у складу са Законом о електронском документу, имајући у виду да се разликују унутрашња и спољна форма приказа.
  • Члан 9. став 2. Закона о рачуноводству:

„Рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене.“

Имајући у виду да је на примеру који смо приказали укупан износ фактуре 600 динара (уместо 1.080 динара), таква електронска фактура не представља тачну и веродостојну рачуноводствену исправу.
  • Члан 8. Закона о електронском фактурисању:

„Електронска фактура, у складу са законом којим се уређује поступак извршења, представља веродостојну исправу, ако је од стране издаваоца електронске фактуре или информационог посредника у његово име послата примаоцу електронске фактуре преко система електронских фактура.“

Сматрамо да није могуће да фактура коју смо приказали као пример представља веродостојну исправу у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.
  • Члан 12. став 1. тачка 14) Правилника о електронском фактурисању:

„Систем електронских фактура процесуира електронску фактуру која минимално садржи:
14) укупaн изнoс;“

Укупан износ као елемент електронске фактуре није 600 динара, како је приказано у примеру.

Ових дана смо поставили анкету у неформалној групи рачуновођа на Фејсбуку „Књиговодство – Рачуноводство“. Приказали смо пример фактуре из овог текста и питали „Да ли сматрате да је у овој фактури исправно приказан укупан износ као елемент електронске фактуре, у складу са чланом 12. став 1. тачка 14) Правилника о електронском фактурисању?“

Од укупно 149 датих гласова, 141 је било за одговор „НЕ, није исправно приказан исправан износ“, а 8 је било за одговор „ДА, исправно је приказан исправан износ“.

И даље није јасно зашто су извршене ове измене електронске фактуре. До сада се тим поводом једино огласио Владимир Пејчић, руководилац Групе за управљање системом електронских фактура у Сектору за дигитализацију у области финансија у Министарству финансија. Очекивали смо до сада још неко објашњење, јер објашњење господина Пејчића нисмо разумели ни ми, а ни било ко други са ким смо о томе разговарали. У том смислу још једном преносимо објашњење господина Пејчића:

„Извршене су измене у одређеним називима, то се каже лабела, на спољном приказу електронске фактуре. То је заправо онај документ у PDF формату који скидамо за, који је људски читљив формат, дакле не XML. Сад, на следеће су, следеће су измене извршене: на свим документима осим на авансној фактури лабела „укупно за уплату“ преименована је у „укупан износ“. То је усклађено са, са Правилником о електронским фактурама, о фактурама, и то како у заглављу тако и у оном делу где су суме. На свим документима лабела „укупан износ“, значи оно што је било, ми сматрамо до сада погрешно, преименована је у „међузбир“, зато што то, сад ја опет из неког свог искуства правничког угла, сматрам да тај међузбир нема, он нема, није нешто што је укупан износ заправо, не представља то, и то се, то се налази у секцији са укупним вредностима, са укупним вредностима ставки, односно докумената.“

Апелујемо на Министарство финансија да у што краћем року исправи ову нелогичност или да евентуално неко од надлежних понуди разумно објашњење за насталу ситуацију.

Поделите: