Да ли је приликом вођења пословних књига привредно друштво у обавези да користи рачуне (конта) прописане Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 95/14), односно да ли може објединити поједине рачуне (конта) и нпр. на истом рачуну евидентирати потраживања од купаца (без обзира да ли су у земљи или из иностранства), обавезе према добављачима (без обзира да ли су у земљи или из иностранства)?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: