Централна евиденција привремених ограничења права лица регистрованих у АПР почела са радом 1. јуна 2016. године

Од 1. јуна 2016. године почела је са радом Централна евиденција привремених ограничења права лица регистрованих у АПР, чиме су на једном месту обједињени електронски подаци о решењима, пресудама и другим актима на основу којих су државни органи донели мере којима су забранили или ограничили обављање делатности или послова, забранили располагање новчаним средствима и уделима у привредним друштвима или забранили вршење дужности одговорног лица у фирмама и предузетничким радњама.

У евиденцију ће се уписивати и изречене мере пореских и инспекцијских органа, решења министарстава и других органа о одузимању овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија, субвенција итд.

Подаци о правном лицу са привременим ограничењем права се објављују на интернет страни Агенције за привредне регистре, а подаци из Централне евиденције који се односе на физичка лица којима су изречене забране и мере безбедности у судским поступцима нису јавно доступни и могу се дати искључиво у складу са прописима којима се уређује казнена евиденција (нпр. за кривична дела то је члан 102. Кривичног законика, који дефинише коме могу да се дају подаци из казнене евиденције).

Овде можете прочитати детаљније о Централној евиденцији привремених ограничења права лица, а претрагу података можете извршити на овом линку.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре о представљању Централне евиденције привремених ограничења права лица, а на крају текста можете наћи табелу са Класификацијом основа привременог ограничења права:

„У присуству Њ.Е. Амбасадора Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстада и министра привреде Жељка Сертића, у Агенцији за привредне регистре почела је с радом Централна евиденција привремених ограничења права лица регистрованих у АПР, чиме је почела примена Закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, који је крајем прошле године усвојила Народна Скупштина, на предлог Министарства привреде.

Пројекат успостављања Централне евиденције реализован је на основу Споразума који је Министарство спољних послова Краљевине Норвешке потписало са Владом Републике Србије 2013. године, у складу са Билатералним програмом, за чије је спровођење одговорна Канцеларија за европске интеграције. Циљ пројекта је подршка реформи државне управе, јачање владавине права и конкурентности.

Вредност донације коју је Краљевина Норвешка дала за реализацију пројекта је 700.000 евра и тим средствима обезбеђен је софтвер за Централну евиденцију. Сама Агенција је учествовала у пројекту са сопственим средствима у износу од око 100.000 евра којима је набављена хардверска опрема.

Успостављањем централне евиденције, први пут ће на једном месту бити обједињени електронски подаци о решењима, пресудама и другим актима на основу којих су државни органи донели мере којима су забранили или ограничили обављање делатности или послова, забранили располагање новчаним средствима и уделима у привредним друштвима или забранили вршење дужности одговорног лица у фирмама и предузетничким радњама.

У нови информациони систем уписиваће се и изречене мере пореских и инспекцијских органа, решења министарстава и других органа о одузимању овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија, субвенција итд. Преко Централне евиденције биће обезбеђена боља координација и ажурнија размена података између државних органа, уз помоћ  информационих технологија.

Србија има јавно доступне регистре са подацима за око 350.000 привредних друштава и предузетника, транспарентне финансијске извештаје, уговоре о лизингу и податке о заложним правима.

Циљ формирања Централне евиденције је пружање ажурних пословних података на основу којих ће трећа лица моћи да стекну што потпунију слику о пословној поузданости привредних друштава и физичких лица која управљају привредним друштвима, која обављају привредну делатност или располажу новчаним средствима компанија и предузетника.

Законом је створен правни основ за ограничавање права на регистрацију лицима која су привремено дисквалификована, одн. која су уписана у Централну евиденцију привремених ограничења. Правне последице привременог ограничења трају за време важења акта надлежног органа и на начин који је тим актом одређен.

Централна евиденција се води у електронској форми, а упис података се врши по службеној дужности, путем јединствене информационе платформе који ће водити и њоме управљати и одржавати је Агенција.“

Класификација основа привременог ограничења права:

 

Поделите: