Број обвезника који је евидентирао стварне власнике у Централној евиденцији

Агенција за привредне регистре је објавила податак о броју обвезника који су извршили евидентирање стварних власника.

Од 150.000 обвезника, цео поступак евидентирања је завршило 116.600 привредних друштава, задужбина, фондација, удружења и приватних установа (77,73%).

28.900 обвезника (19,27% од укупног броја обвезника) је извршило унос података о стварним власницима, али није завршило процедуру потписивањем електронским сертификатом. Ови обвезници имају могућност да окончају поступак евидентирања.

Закључујемо из ових података да 4.500 обвезника или 3% од укупног броја од 150.000 обвезника није извршило унос података о стварним власницима у Централну евиденцију (150.000 – 116.600 – 28.900).

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Од 150.000 обвезника, Централној евиденцији стварних власника је приступило 145.500 регистрованих субјеката, док је цео поступак евидентирања завршило 116.600 привредних друштава, задужбина, фондација, удружења и приватних установа.      

Регистрованим субјектима који су приступили информационом систему АПР-а и унели своје податке о стварним власницима, а нису завршили целу процедуру потписивањем електронским сертификатом, имају могућност да окончају поступак евидентирања.

Подсећамо да регистровани субјекти имају трајну законску обавезу евидентирања стварних власника у року од 15 дана од дана оснивања, односно регистровања промене података у матичним регистрима. Након оснивања,  као и у случајевима када се промени власничка структура, чланови органа или се промене подаци на основу којих се испуњавају услови за стицање својства стварног власника, регистровани субјекти имају обавезу да евидентирају податке у складу са Законом о централној евиденцији стварних власника.

Од успостављања централне евиденције 31. децембра 2018. године, Агенција је пружила техничку подршку за рад у електронској апликацији за 2.831 корисника, а електронском поштом је одговорено на око 5.000 е- мејлова са питањима о поступку евидентирања стварних власника.“

Поделите: