АПР почиње да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, а Регистар финансијског лизинга прелази на дигитални начин рада

Агенција за привредне регистре ће од 1. јануара 2021. године почети да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, као јединствену, централну, електронску базу података о правним лицима и предузетницима, који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и дозволу за пружање тих услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора.

Правним лицима и предузетницима остављена је могућност да своје пословање ускладе са одредбама закона до 1. јануара 2023. године. До тог дана, сви они који желе да наставе са обављањем поменутих послова морају да добију дозволу од Коморе и буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

Регистар финансијског лизинга ће од 1. јануара 2021. године прећи на потпуно дигитални начин рада.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре ће од 1. јануара 2021. године почети да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, као јединствену, централну, електронску базу података о правним лицима и предузетницима, који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и дозволу за пружање тих услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора.

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга представља потпуно нови регистар установљен Законом о рачуноводству, у којем треба да се воде подаци о пружаоцима рачуноводствених услуга, као посебној категорији правних лица и предузетника, која до ступања на снагу овог закона као таква није ни постојала.

За обављање послова пружања рачуноводствених услуга, ови субјекти морају да испуњавају посебне услове, тј. да имају дозволу за пружање рачуноводствених услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора и морају да буду уписани у овај Регистар.

Полазећи од чињенице да се ради о значајним новинама, овим правним лицима и предузетницима остављена је могућност да своје пословање ускладе са одредбама закона до 1. јануара 2023. године. До тог дана, сви они који желе да наставе са обављањем поменутих послова морају да добију дозволу од Коморе и буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

У циљу дигитализације што већег броја сервиса и услуга Агенције за привредне регистре, обавештавамо кориснике да ће Регистар финансијског лизинга од 1. јануара 2021. године прећи на потпуно дигитални начин рада.

Поред подношења пријава за регистрацију уговора о финансијском лизингу, у Регистру финансијског лизинга ће од Нове године бити омогућено подношење свих осталих врста регистрационих пријава електронским путем.

У току 2019. и 2020. године је кроз пројекат Унапређење и развој система е-регистрације у Регистру финансијског лизинга, захваљујући којем је корисницима омогућено подношење свих захтева у електронској форми.Осим тога, израђен је и сервис за преузимање података и докумената, укључујући и сервис за потребе Министарства унутрашњих послова, који ће омогућити електронско достављање овлашћења за регистрацију возила набављених путем финансијског лизинга.

На интернет страници Агенције, у одељку Регистри/Пружаоци рачуноводствених услуга, биће објављене све информације везане за вођење Регистра, упутства за подношење захтева за упис у Регистар, као и обрасци захтева за упис промена чији елементи су имплементирани у посебну апликацију Агенције.

У одељку Регистар финансијског лизинга и на страници Услуге Агенције за привредне регистре, у делу еСервиси, биће објављене све информације о услузи еРегистрација у Регистру финансијског лизинга.“

Поделите: