АПР од 28.4.2018. године не може вршити промену података док траје пореска контрола или ако је субјекту привремено одузет ПИБ

Пореска управа је обавестила пореске обвезнике да од 28. априла 2018. године Агенција за привредне регистре неће моћи да врши промену података (брисање, статусне промене, оснивачи, назив, седиште, улог, облик организовања) док траје пореска контрола или радња Пореске полиције, односно док је привремено одузет ПИБ.

У наставку у целости преносимо обавештење Пореске управе:

„Агенција за привредне регистре има законску обавезу да доставља Пореској управи Републике Србије обавештење о извршеном упису у Регистар привредних субјеката, као и о сваком другом решењу којим се врше промене оснивача, облика организовања, назива, делатности, висине основног улога и места седишта, или којим се врши било која друга промена од значаја за утврђивање пореза.

С тим у вези, а сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Пореска управа обавештава пореске обвезнике код којих је отпочет поступак пореске контроле, укључујући и радње Пореске полиције, односно којима је привремено одузет ПИБ, да Агенција за привредне регистре од 28.04.2018. године не може извршити брисање привредног субјекта, регистровати статусне промене и вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, вршити промену назива, седишта, улога и облика организовања, а све то до добијања обавештења да је завршена пореска контрола или радња Пореске полиције, односно до добијања обавештења да је том привредном субјекту враћен ПИБ.

У наведеним случајевима дозвољено је да АПР изврши само промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

Обавештење се даје како се порески обвезници не би непотребно излагали трошковима на име регистрације промене података у Агенцији за привредне регистре, пре него што буде окончан поступак контроле, завршене радње Пореске полиције, односно пре него што отклоне неправилности и разлоге због којих им је привремено одузет ПИБ.“

Поделите: