АПР објавио информације и упутства која се односе на састављање и достављање финансијских извештаја за 2021. годину

Агенција за привредне регистре је објавила информације и упутства која се односе на састављање и достављање финансијских извештаја за 2021. годину.

Ово су линкови где можете наћи све информације и упутства:

Обвезници се могу обратити АПР-у за помоћ путем електронске поште, на следеће и-мејл адресе:

  • obveznicifi@apr.gov.rs – за решавање рекламација у вези са ажурношћу података у Евиденцији обвезника
  • sd@apr.gov.rs – за решавање техничких питања у вези са применом ПИС ФИ Агенције, потписивањем захтева или документације
  • finizvestaji@apr.gov.rs – за појашњењем свих других изазова са којима се обвезници сусрећу приликом подношења различитих врста захтева.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„На интернет страници Агенције, на страни Регистри- Регистар финансијских извештаја објављене су информације и упутства који се односе на састављање и достављање финансијских извештаја за 2021. годину.

На интернет страници су објављене све врсте захтева путем којих се могу доставити финансијски извештаји, односно документација прописана чланом  45. Закона. Такође, доступне су и информације у вези законских рокова за њихово достављање, као и износи промењених накнада за обраду и објављивање захтева.

Осим тога, обвезници се могу детаљније информисати о новом обиму финансијског извештаја, као и правилима њихове рачунско-логичке контроле, коју спроводи Агенција. Такође, припремљене су информације о новинама у састављању и достављању финансијских извештаја за 2021. годину, о начину разврставања правних лица и предузетника, односно економских целина по величини, о начину утврђивања обавезе ревизије и достављања прописане документације, о обавези континуиране примене изабране више рачуноводствене регулативе у односу на ону која је прописана Законом, као и друга питања која треба да пруже помоћ обвезницима у састављању и достављању финансијских извештаја за 2021. годину, према новим правилима.

Посебном информационом систему за финансијске извештаје (ПИС ФИ) приступа се преко интернет странице Агенције, на којој се налазе и следећа упутства:

Пре састављања и достављања захтева, обвезнике позивамо да обавезно провере ажурност података у Евиденцији обвезника, како би исти, у случају потребе, могли да буду ажурирани пре започињања састављања захтева. Позивамо предузетнике који су у 2021. години почели да  воде пословне књиге по систему двојног књиговодства да се најпре пријаве у ту евиденцију. Предузетници који се већ налазе у Евиденцији обвезника не треба поново да се пријављују.

Агенција је спремна да пружи помоћ у циљу ефикасног подношења финансијских извештаја, односно документације за 2021. годину, а како би пружена помоћ била правовремена и тачна, обвезнике молимо да нам се обраћају путем електронске поште, на следеће и-мејл адресе:

  • obveznicifi@apr.gov.rs– за решавање рекламација у вези са ажурношћу података у Евиденцији обвезника;
  • sd@apr.gov.rs– за решавање техничких питања у вези са применом ПИС ФИ Агенције, потписивањем захтева или документације;
  • finizvestaji@apr.gov.rs– за појашњењем свих других изазова са којима се обвезници сусрећу приликом подношења различитих врста захтева.

Поделите: