APR objavio informacije i uputstva koja se odnose na sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu

Agencija za privredne registre je objavila informacije i uputstva koja se odnose na sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Ovo su linkovi gde možete naći sve informacije i uputstva:

Obveznici se mogu obratiti APR-u za pomoć putem elektronske pošte, na sledeće i-mejl adrese:

  • obveznicifi@apr.gov.rs – za rešavanje reklamacija u vezi sa ažurnošću podataka u Evidenciji obveznika
  • sd@apr.gov.rs – za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa primenom PIS FI Agencije, potpisivanjem zahteva ili dokumentacije
  • finizvestaji@apr.gov.rs – za pojašnjenjem svih drugih izazova sa kojima se obveznici susreću prilikom podnošenja različitih vrsta zahteva.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Na internet stranici Agencije, na strani Registri- Registar finansijskih izveštaja objavljene su informacije i uputstva koji se odnose na sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Na internet stranici su objavljene sve vrste zahteva putem kojih se mogu dostaviti finansijski izveštaji, odnosno dokumentacija propisana članom  45. Zakona. Takođe, dostupne su i informacije u vezi zakonskih rokova za njihovo dostavljanje, kao i iznosi promenjenih naknada za obradu i objavljivanje zahteva.

Osim toga, obveznici se mogu detaljnije informisati o novom obimu finansijskog izveštaja, kao i pravilima njihove računsko-logičke kontrole, koju sprovodi Agencija. Takođe, pripremljene su informacije o novinama u sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu, o načinu razvrstavanja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina po veličini, o načinu utvrđivanja obaveze revizije i dostavljanja propisane dokumentacije, o obavezi kontinuirane primene izabrane više računovodstvene regulative u odnosu na onu koja je propisana Zakonom, kao i druga pitanja koja treba da pruže pomoć obveznicima u sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu, prema novim pravilima.

Posebnom informacionom sistemu za finansijske izveštaje (PIS FI) pristupa se preko internet stranice Agencije, na kojoj se nalaze i sledeća uputstva:

Pre sastavljanja i dostavljanja zahteva, obveznike pozivamo da obavezno provere ažurnost podataka u Evidenciji obveznika, kako bi isti, u slučaju potrebe, mogli da budu ažurirani pre započinjanja sastavljanja zahteva. Pozivamo preduzetnike koji su u 2021. godini počeli da  vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva da se najpre prijave u tu evidenciju. Preduzetnici koji se već nalaze u Evidenciji obveznika ne treba ponovo da se prijavljuju.

Agencija je spremna da pruži pomoć u cilju efikasnog podnošenja finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2021. godinu, a kako bi pružena pomoć bila pravovremena i tačna, obveznike molimo da nam se obraćaju putem elektronske pošte, na sledeće i-mejl adrese:

  • obveznicifi@apr.gov.rs– za rešavanje reklamacija u vezi sa ažurnošću podataka u Evidenciji obveznika;
  • sd@apr.gov.rs– za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa primenom PIS FI Agencije, potpisivanjem zahteva ili dokumentacije;
  • finizvestaji@apr.gov.rs– za pojašnjenjem svih drugih izazova sa kojima se obveznici susreću prilikom podnošenja različitih vrsta zahteva.

Podelite: