АПР објавила Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину

Годишњи билтен финансијских извештаја садржи збирне податке о пословању свих правних лица и предузетника (на основу података из извештаја за статистичке и друге потребе). Подаци су обрађени и објављени према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину, који садржи збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији, за последње две године.

Поводом издавања Билтена данас је одржана и конференција за новинаре на којој су презентовани основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у земљи у 2015. години, дати на основу збирних података из извештаја за статистичке и друге потребе за 2015. годину, уз сагледавање њихових тенденција према збирним подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину је друго издање те публикације у којој су, по први пут у нашој земљи, на једном месту објављени збирни подаци о пословању свих правних лица и предузетника, на укупном нивоу, као и према нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима.

Билтен је израђен на основу збирне обраде података за статистичке и друге потребе за 2015. годину за 130.970 правних лица и 17.109 предузетника. Подаци су обрађени и објављени према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности правног лица или предузетника.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину састоји се из три поглавља, и то:

1.    Поглавље 1 – Реални сектор
2.    Поглавље 2 – Финансијске институције
3.    Поглавље 3 – Непрофитне институције.

Уз свако поглавље дате су основне методолошке напомене у којима су објашњене специфичности приказаних података, и то са аспекта извора података и начина приказивања, обухватности, класификација, као и објашњења појединих појмова.

Агенција објављивањем Билтена који садржи детаљан приказ збирних података за статистичке и друге потребе, уз објављивање појединачних редовних годишњих финансијских извештаја с прописаном документацијом, на интернет страни, обезбеђује потпуну транспарентност финансијских извештаја.

Сходно Закону о рачуноводству, подаци за статистичке и друге потребе на индивидуалном нивоу не могу се уступати трећим лицима без изричите сагласности правног лица или предузетника на кога се они односе, нити се могу јавно објављивати.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину објављен је двојезично, на српском и енглеском језику, и доступан је домаћој и страној јавности у одељку Финансијски извештаји, део Макроекономске информације / Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину.

Поделите: