Знатно повећан број уређаја за плаћање картицама код трговаца

Народна банка Србије је саопштила да је после мање од годину дана примене Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, знатно повећан број ПОС терминала (ПОС – Point of Sale, уређаји који се користе за процесирање трансакција платним картицама) код трговаца.

На крају другог тромесечја 2018. године (пре ступања Закона на снагу), у Србији је било 79.486 POS терминала, а на крају другог тромесечја 2019. године 89.367, што представља раст од 12,4%. Поређења ради, у периоду од 2007. до 2017. године број терминала растао је у просеку око 2,5% годишње.

Снижавање трговачких накнада за куповину преко интернета утицало је и на повећање броја интернет продајних места, са 681 на крају другог тромесечја 2018. године, на 989 на крају другог тромесечја 2019. године, што представља раст од 45%.

У наставку преносимо у целости саопштење Народне банке:

„После мање од годину дана примене Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, подаци указују на веома позитивне трендове у погледу даљег развоја и повећања ефикасности безготовинских плаћања у Србији.

Ограничење међубанкарских накнада, које представљају битну компоненту укупног трошка трговца за прихватање платних трансакција – трговачке накнаде, омогућило је трговцима да постављањем нових POS терминала под повољнијим условима привуку нове потрошаче и боље се позиционирају на тржишту. Подаци показују значајне резултате у вези с пројектованим циљевима.

На крају другог тромесечја 2018. године (дакле, пре ступања Закона на снагу), у нашој земљи било је 79.486 POS терминала, а на крају другог тромесечја 2019. 89.367, што представља раст од 12,4%. Поређења ради, у периоду од 2007. до 2017. године број терминала растао је у просеку око 2,5% годишње. Снижавање трговачких накнада за куповину преко интернета утицало је на ширење интернет прихватне мреже. Наиме, на крају другог тромесечја 2018. године број виртуелних продајних места био је 681, док је на крају другог тромесечја 2019. њихов број 989, што представља раст од 45%.

Након што је Закон ступио на снагу у децембру 2018. године, број трансакција на продајним местима у првом полугодишту 2019. у односу на исти период 2018. повећан је за 21,5%, а промет за 22,1%, што потврђује процену Народне банке Србије да ће се повећати број трансакција на продајним местима услед ограничења међубанкарских накнада и смањења трошкова на страни прихватања, иако су поједини релевантни субјекти очекивали потпуно супротан тренд. Ови подаци указују на то да се број и вредност трансакција повећавају у већем процентуалном износу него претходних година – од 2007. до 2017. године број трансакција на POS терминалима и на интернету просечно је годишње растао за 16,34%, а промет за 14,32%.

Народна банка Србије ће од банкарског сектора и даље прикупљати податке који се односе на пословање с платним картицама и анализирати ефекте примене Закона.

Подсећамо на то да је Народна банка Србије иницирала доношење овог закона с циљем да се уреди тржиште платних картица, ограничи системски ризик у картичном пословању, повећа транспарентност и конкурентност на тржишту, као и да се смање трошкови прихватања платних картица и последично повећа број безготовинских трансакција и број прихватних места на којима је могуће плаћање картицама.

Народна банка Србије ће наставити да спроводи активности усмерене на снижавање трговачких провизија ради подстицања безготовинских плаћања у улози катализатора промена у платним системима.“

Поделите: