Значајне новине у састављању и достављању извештаја за 2021. годину

Новине у састављању, достављању и јавном објављивању финансијских извештаја за 2021. годину, односно прописане документације, последица су почетка примене одредаба новог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021-др. Закон; нови Закон), које уређују достављање тих извештаја и с тим у вези почетка примене новог Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, брoј 142/2020). У том смислу, најзначајније новине су:

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: