Завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину

До 30. јуна 2021. године, у поноћ, достављено је укупно 274.635 извештаја.

Обвезници који нису доставили редовни годишњи финансијски извештај за 2020. годину у прописаном року, исти могу да доставе најкасније до 31. децембра 2021. године, уз додатну накнаду од 3.000 динара због неблаговременог достављања.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину је успешно завршен ноћас у поноћ, 30. јуна 2021. године. У законском року је електронски достављено укупно 274.635 извештаја.

Напомињемо да сви обвезници, који нису доставили редовни годишњи финансијски извештај за 2020. годину у прописаном року, исти могу да доставе Агенцији најкасније до 31.12.2021. године, уз плаћање накнаде за његово јавно објављивање која је увећана због закашњења, по основу неблаговременог достављања.

Закључно са 30.06.2021. године је на интернет страници АПР-а објављено 241.807 извештаја, који су до сада примљени, обрађени и прихваћени као потпуно рачунски тачни и исправни и који су достављени са потребном документацијом. Финансијски извештаји су доступни путем Претраге објављених финансијских извештаја.“

Поделите: