Završen prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Agencija za privredne registre obavestila je korisnike da je u propisanom roku za dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu (do 4. avgusta 2020. godine) dostavljno ukupno 268.056 izveštaja.

Izveštaji koji nisu dostavljeni u propisanom roku mogu se dostaviti sa zakašnjenjem, najkasnije do 31. decembra 2020. godine, uz plaćanje naknade uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja.

Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu ističe 3. septembra 2020. godine.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je 4. avgusta 2020. godine završen prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu. U propisanom roku, dostavljeno je ukupno 268.056 izveštaja.

Napominjemo da svi obveznici, koji iz nekog razloga nisu dostavili redovni godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu u propisanom roku, isti mogu da dostave Agenciji sa zakašnjenjem, najkasnije do 31.12.2020. godine, uz plaćanje naknade za javno objavljivanje uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja.

Takođe, napominjemo da svi obveznici, čiji su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu javno objavljeni kao ispravni, a koji naknadno utvrde materijalno značajne greške do kraja 2020. godine, mogu da izvrše zamenu tih izveštaja, kao i zamenu odgovarajuće dokumentacije objavljene uz te izveštaje.

Ovom prilikom još jednom obaveštavamo sva matična pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, za ekonomsku celinu, da rok za dostavljanje tih izveštaja ističe 3. septembra 2020. godine. Do sada je dostavljeno 138 ovih izveštaja.

Sve informacije o načinu dostavljanja svih vrsta izveštaja propisanih Zakonom, uključujući i njihove zamene, dostupne su na na stranici „Finansijski izveštaji“ – „Uputstva za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu“ – „Vrste izveštaja za 2019 i njihova sadržina“, odnosno „Zamena javno objavljenih finansisjkih izveštaja i dokumentacije“.

Za dodatna pitanja i objašnjenja na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.“

Podelite: