Завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину

Агенција за привредне регистре обавестила је кориснике да је у прописаном року за достављање редовних финансијских извештаја за 2019. годину (до 4. августа 2020. године) достављно укупно 268.056 извештаја.

Извештаји који нису достављени у прописаном року могу се доставити са закашњењем, најкасније до 31. децембра 2020. године, уз плаћање накнаде увећане по основу неблаговременог достављања.

Рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину истиче 3. септембра 2020. године.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да је 4. августа 2020. године завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину. У прописаном року, достављено је укупно 268.056 извештаја.

Напомињемо да сви обвезници, који из неког разлога нису доставили редовни годишњи финансијски извештај за 2019. годину у прописаном року, исти могу да доставе Агенцији са закашњењем, најкасније до 31.12.2020. године, уз плаћање накнаде за јавно објављивање увећане по основу неблаговременог достављања.

Такође, напомињемо да сви обвезници, чији су редовни годишњи финансијски извештаји за 2019. годину јавно објављени као исправни, а који накнадно утврде материјално значајне грешке до краја 2020. године, могу да изврше замену тих извештаја, као и замену одговарајуће документације објављене уз те извештаје.

Овом приликом још једном обавештавамо сва матична правна лица која имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, за економску целину, да рок за достављање тих извештаја истиче 3. септембра 2020. године. До сада је достављено 138 ових извештаја.

Све информације о начину достављања свих врста извештаја прописаних Законом, укључујући и њихове замене, доступне су на на страници „Финансијски извештаји“ – „Упутства за достављање финансијских извештаја за 2019. годину“ – „Врсте извештаја за 2019 и њихова садржина“, односно „Замена јавно објављених финансисјких извештаја и документације“.

За додатна питања и објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: