Zašto će i privredni subjekti koji se inače ne bave prometom na malo imati troškove zbog nove fiskalizacije?

Privredni subjekti koji vode poslovne knjige a inače se ne bave prometom na malo, verovatno će u nekom trenutku imati troškove zbog nove fiskalizacije.

Naime, kada takav privredni subjekt bude odlučio da izvrši prodaju svog korišćenog osnovnog sredstva ili inventara fizičkom licu, biće u obavezi da taj promet evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. Pošto se inače ne bavi prometom na malo, biće potrebno da nabavi elektronski fiskalni uređaj samo zbog tog pojedinačnog prometa.

U sadašnjem sistemu fiskalnih kasa za ovakav promet (prodaja osnovnog sredstva ili inventara fizičkom licu) nije postojala obaveza evidentiranja preko fiskalne kase, što je bio stav potkrepljen mišljenjem Ministarsta finansija broj 430-00-00043/2012-04 od 7.3.2012. godine:

„Ukoliko privredni subjekt registrovan za obavljanje delatnosti iz grane delatnosti 61 (Telekomunikacije) u okviru osnovne delatnosti vrši i promet dobara – osnovnih sredstava, kao što je prodaja polovnih automobila, mobilnih telefona i notebook kompjutera fizičkim licima – svojim zaposlenim radnicima, pri čemu se plaćanje vrši putem obustave od zarade na osnovu administrativne zabrane ili gotovinskom uplatom na tekući račun društva, ne postoji obaveza evidentiranja ovako ostvarenog prometa preko fiskalne kase, s obzirom da privredni subjekt, u navedenom slučaju, ne obavlja delatnost prometa dobara na malo.“

Međutim, ovo i slična mišljenja Ministarstva finansija doneta na osnovu Zakona o fiskalnim kasama ne važi i za novu fiskalizaciju, odnosno za Zakon o fiskalizaciji. Kod nove fiskalizacije za navedenu vrstu prometa (prodaja osnovnog sredstva ili inventara fizičkom licu) će biti obavezno evidentiranje preko elektronskog fiskalnog uređaja. To je potvrđeno od strane pomoćnika ministra finansija na vebinaru za računovođe na temu nove fiskalizacije:

„Pravno lice koje nije obveznik fiskalizacije, nije u obavezi da ima fiskalni uređaj, rešilo je da proda osnovno sredstvo – putnički automobil fizičkom licu. Nema iskazivanja PDV-a, da li može bez kase?
Ne može jer se u konkretnom slučaju radi o prometu na malo. Izuzev naravno u slučajevima kada je, u stvari prodaja automobila ne može, mora uvek da se izda fiskalni račun.
Čak i ukoliko je taj automobil bio osnovno sredstvo pravnog lica?
To nije od značaja. Ovde se radi o tome da je izvršen promet na malo određenog dobra.“

Audio zapis:

 

Prema tome, kada privredni subjekt koji inače ne vrši promet na malo bude odlučio da proda svoje korišćeno osnovno sredstvo ili inventar fizičkom licu, imaće troškove zbog nabavke elektronskog fiskalnog uređaja, odnosno njegovih elemenata: ESIR-a (elektronski sistem za izdavanje računa) i L-PFR-a (lokalnog procesora fiskalnih računa).

Razlog zašto će taj privredni subjekt imati troškove leži u činjenici da je Zakonom o fiskalizaciji predviđeno da L-PFR moraju imati svi obveznici fiskalizacije, osim obveznika koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta.

Obveznici koji obavljaju promet na malo isključivo putem interneta mogu taj promet evidentirati preko V-PFR-a (virtuelni procesor fiskalnih računa) koji se nalazi u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (softverska aplikacija Poreske uprave), uz korišćenje ESIR-a koji će takođe biti dostupan u okviru Sistema za upravljanje fiskalizacijom. To znači da bi ovi obveznici mogli da prođu bez troškova u vezi sa novom fiskalizacijom, ako bi koristili navedene elemente elektronskog fiskalnog uređaja, koje je obezbedila Poreska uprava.

Postavlja se pitanje zašto u Ministarstvu finansija nisu predvideli prethodno navedenu mogućnost (bez troškova u vezi sa fiskalizacijom – V-PFR i ESIR Poreske uprave) i za obveznike fiskalizacije koji inače ne obavljaju promet na malo, ali mogu biti obveznici zbog prodaje svojih korišćenih osnovnih sredstava i inventara fizičkim licima.
Napominjemo da smo ovaj problem predočili državnoj sekretarki u Ministarstvu finansija Slavici Savičić pre usvajanja izmena i dopuna Zakona o fiskalizaciji početkom oktobra.

S obzirom na navedene okolnosti, smatramo da je jedina mogućnost koju imaju privredni subjekti koji inače ne obavljaju promet na malo (ali mogu biti obveznici fiskalizacije zbog prodaje svojih korišćenih osnovnih sredstava i inventara fizičkim licima) da nemaju troškove u vezi sa novom fiskalizacijom, sledeća:

  • da prijave prostor/prostoriju gde je sedište privrednog subjekta (ili eventualno neki drugi prostor odakle će se vršiti prodaja osnovnog sredstva ili inventara);
  • da se prijave za dobijanje finansijske podrške (100+100 EUR);
  • da nabave elektronski fiskalni uređaj (ESIR i L-PFR) iz sredstava finansijske podrške;
  • da najkasnije do 1.5.2022. godine prodaju neko korišćeno osnovno sredstvo ili inventar fizičkom licu i da taj promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja (kako ne bi izgubili pravo na finansijsku podršku).

Podelite: