Закључно са 25. фебруаром достављено 31% више извештаја у поређењу са истим датумом прошле године

Агенција за привредне регистре је саопштила да је закључно са 25. фебруаром преко Посебног информационог система достављено 168.222 извештаја, за 31% више у поређењу са истим датумом прошле године.

Закључно са 25. фебруаром достављено је 62%, а креирано 94% од очекиваног броја извештаја.

Закључно са 25. фебруаром 2019. године је креирано 218.624 извештаја, а поднето 128.182 извештаја. Закључно са 25. фебруаром 2020. године је креирано 252.525 извештаја, а поднето 168.222 извештаја.

Дневна динамика креирања и достављања извештаја за 2020. годину дата је у Упоредном прегледу креираних и поднетих извештаја за 2019. и 2020. са стањем на дан 25.02.2021. године.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Агенцији за привредне регистре је закључно са 25. фебруаром преко Посебног информационог система достављено 168.222 извештаја, за 31% више у поређењу са истим датумом прошле године.

Закључно са 25. фебруаром достављено је 62%, а креирано 94% од очекиваног броја извештаја.

Дневна динамика креирања и достављања извештаја за 2020. годину дата је у Упоредном прегледу креираних и поднетих извештаја за 2019. и 2020. са стањем на дан 25.02.2021. године.

Посебан систем за састављање и достављање финансијских извештаја је веома сложен информациони систем који, између осталог, омогућава јединствен поступак уноса извештаја, рачунску и логичку контролу унетих података, електронско потписивање и достављање финансијских извештаја у форми електронског документа. Агенција је континуирано вршила контролу рада система и отклањала проблеме омогућавајући наставак рада у наведеном систему, који је претходних дана истовремено користило између 30.000 и 50.000 обвезника. Напомињемо да Агенција нема утицај на функционисање појединих сервиса овог информационог система, који нису у њеној надлежности (електронски сертификати, временски жиг итд).

Упркос повременим проблемима у функционисању овог система, већина обвезника је већ  испунила своју законску обавезу и доставила извештај, те Агенција очекује да ће и остали обвезници успешно извршити обавезу достављања извештаја.

Законом о рачуноводству прописани су рокови за достављање извештаја и на њихово померање Агенција нема утицаја, нити има за то надлежност. Стога, Агенција подсећа правна лица и предузетнике, који своје пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, да до 1. марта 2021. године доставе, пре свега, извештаје за статистичке потребе. Они могу да доставе, заједно са извештајем за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај, али то не морају сада да учине, с обзиром да рок за достављање тим извештаја истиче 30. јуна 2021. године. Такође, лица која нису имала пословних догађаја, нити у пословним књигама имају податке о имовини и обавезама, до 1. марта треба да доставе изјаву о неактивности.

Регистар финансијских извештаја и Сервис деск ће у суботу и недељу (27. и 28. марта 2021. године), од 9 до 19 часова, пружати подршку свим обвезницима који ће своје извештаје састављати и достављати за време викенда, док ће ова подршка у понедељак, 1. марта 2021. године, бити организована до поноћи.

За сва питања, обвезницима су на располагању следеће имејл- адресе и то:

sd@apr.gov.rs за техничку подршку у вези примене ПИС ФИ система и потписивања извештаја и документације;

finizvestaji@apr.gov.rs за помоћ у вези са обимом и садржином извештаја и документације који се достављају, као и у вези са правилима која при том морају бити задовољена;

obveznicifi@apr.gov.rs за правну помоћ у вези са ажурирањем података у евиденцији обвезника, која се мора проверити пре достављања извештаја за статистичке потребе, односно финансијских извештаја и прописане документације.“

Поделите: