Влада донела Уредбу о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“

Влада је на предлог Министарства за рад на седници 13. августа донела Уредбу о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“.

Програм „Моја прва плата“ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци, а у програм ће бити укључено 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства и који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

Током трајања програма, Национална служба за запошљавање (НСЗ) ће исплаћивати новчану накнаду у износу од 20.000 динара младима са средњим образовањем, односно 24.000 динара младима са високим образовањем, а уплаћиваће и допринос за случај повреде на раду и професионалне болести.

Детаљније информације биће познате након објављивања јавног позива од стране НСЗ 17. августа 2020. године.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства за рад:

„Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на седници од 13. августа донела Уредбу о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ.
 
У програм ће бити укључено 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства и који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

Овим програмом даје се могућност младима без радног искуства да обаве праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје  могућности за запошљавање.

Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци.

Програм се спроводи код послодавца који припада приватном или јавном сектору, а приоритет за укључивање у програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе.

Током трајања програма Национална служба за запошљавање исплаћује новчану накнаду у  месечном износу од 20.000 динара младима са средњим образовањем, односно 24.000 динара младима са високим образовањем.

Национална служба за запошљавање такође, уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, за младе укључене у овај програм.

За реализацију програма подстицања запошљавања „Моја прва платаˮ  Национална служба за запошљавање ће расписати јавни позив 17. августа 2020. године којим ће се ближе дефинисати услови учешћа и начин пријављивања послодаваца и незапослених лица, наводи се у саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.“

Поделите: