Утврђивање просечне цене одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, које су елемент за утврђивање вредности непокретности која чини основицу пореза на имовину

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: