Утврђивање норматива расхода на који се не плаћа ПДВ – на нивоу сваког објекта или целе фирме?

Питање

Да ли, приликом отписа робе према дефинисаном нормативу, можемо узети у обзир набавку/продају на нивоу целе фирме на месечном нивоу, иако се сам отпис односи на поједине малопродајне објекте?

Ово би подразумевало да не сагледавамо промет на нивоу једног малопродајног објекта у току месеца и да на основу тога књижимо ПДВ на отпис преко дефинисаног норматива по сваком малопродајном објекту, већ да узимамо у обзир промет свих артикала на месечном нивоу (за све магацине сумарно) и да, на основу укупног месечног промета на нивоу фирме, сваког месеца књижимо припадајуци део ПДВ (у зависности од тога да ли прокњижене отписане количине прелазе нормативом дефинисану количину за сваки артикал).

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: