Utvrđeni koeficijenti prema kategoriji turističkog mesta za utvrđivanje oporezivog prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

U „Službenom glasniku RS“, broj 45 od 21.6.2019. godine objavljen je Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 29.6.2019. godine, a primenjuje se od 1.7.2019. godine.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: