Усвојен Предлог закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Влада Србије је усвојила Предлог закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (текст Предлога закона можете погледати овде).

Након доношења закона биће донето 17 подзаконских аката којима ће бити дефинисани е-идентификација, е-достављање, е-чување, е-потпис у „клауду“ и друге услуге од поверења у електронском пословању и успостављена мреже пружалаца услуга од поверења.

У наставку преносимо у целости саопштење Владе Србије:

„Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, који омогућава да се електронски документи признају као и папирни, као и различите нивое идентификације физичких и правних лица.

Закон уређује и електронски потпис, електронски печат, временски жиг, електронску доставу и електронско чување докумената, што ће омогућити једноставну и јефтинију употребу квалификованих електронских сертификата, размену документације у електронском облику и уништавање папирне документације када је обезбеђена услуга квалификованог електронског чувања.

У овом тренутку, више од 100 прописа предвиђа неопходно коришћење папирног документа, као јединог признатог начина за спровођење неког поступка, закључење правног посла или обезбеђење доказног средства.

На тај начин се онемогућује спровођење постојећих и доношење нових прописа о електронском документу, електронском потпису и електронској управи.

Доношење закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању први је корак у унапређењу регулативе електронског пословања.

Након овога закона, следи доношење 17 подзаконских аката којима се дефинише е-идентификација, е-достављање, е-чување, е-потпис у „клауду“ и друге услуге од поверења у електронском пословању и успостављање мреже пружалаца услуга од поверења.

Усвајањем овог закона креирана је основа за успостављање модерне електронске управе у Републици Србији, која ће грађанима и привреди омогућити брже и ефикасније услуге и једноставнију комуникацију са државним оганима од куће и путем мобилног телефона.“

Поделите: