Услови за трајно признавање расхода по основу отписа исправљених појединачних потраживања из члана 16. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: