Ускоро ће бити омогућено исказивање јединичне цене добра, односно услуге у ставкама електронске фактуре уносом четири децимале

4.8.23.
Министарство финансија је објавило допуну обавештења због грешке која је начињена у тексту првобитног обавештења. Допуну обавештења погледајте овде.

Министарство финансија је обавестило кориснике Система електронских фактура да ће 11. августа 2023. године бити пуштена у продукцију верзија 3.4.4. којом ће бити омогућено да се јединична цена добра, односно услуге у ставкама електронске фактуре исказује са четири децимале.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„Обавештавамо кориснике Система електронских фактура да ће 11. августа 2023. године бити пуштена у продукцију верзија 3.4.4. којом се мења валидација броја децимала у јединичној цени добра, односно услуге у ставкама електронске фактуре.

Од верзије 3.4.4. наведени податак биће могуће исказати уносом четири децимале.

Важна напомена за све кориснике који користе Систем електронских фактура преко апликативног интерфејса (API):

Наведена измена односи се на следећи API endpoint за слање фактуре: /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload.

Приликом слања XML фактуре на овај endpoint, поменута нумеричка вредност се уноси у овим линијама у UBL-у: 

– /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceČarge/cbc:BaseAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment)

– /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceČarge/cbc:BaseAmount (Credit note)

У случају да унета вредност садржи више од 4 децимале, корисник ће добити поруку грешке: „entered value contains more than 4 decimals“.

Посебно указујемо да је потребно да се ERP системи корисника прилагоде тако да не ограничавају јединичну цену у ставкама на две децимале.

У свим осталим пољима за унос вредности неће бити измена – у складу са одредбама Правилника о електронском фактурисању, подаци о осталим износима могу бити исказани са највише две децимале.“

Поделите: