Упозорење привредним субјектима у вези понуда које се нуде наводно у име АПР-а

Агенција за привредне регистре упозорава привредне субјекте на комерцијалне понуде које се поштом и телефоном нуде корисницима наводно у име АПР-а. 

АПР наводи да такве понуде немају никакве везе са њима, нити са Регистром привредних субјеката који се води у АПР, у складу са законом.

Агенција за привредне регистре у саопштењу наводи да са корисницима комуницира искључиво на основу регистрационих пријава које прима на начин прописан законом.

У наставку преносимо у целости упозорење АПР:

„Агенција за привредне регистре упозорава грађане да коверте са уплатницом за „упис промене у PrivredniRegistar.rs“ не потичу од Агенције, већ да је у питању комерцијална понуда која нема никакве везе са овим државним органом, нити са Регистром привредних субјеката који се води у Агенцији, у складу са законом.

Наиме, данас се АПР-у обратио велики број грађана који су примили коверте са уплатницама на којима су штампани износи од 2.000, 3.000, 6.000 и више хиљада динара, чија је сврха „упис промена у Привредни регистар“, уз које су приложени општи услови на основу којих  се може увидети да је реч о информативној или рекламној услузи, односно упису у својеврсни именик који има комерцијалну природу.

Такође, поједини привредни субјекти обавестили су Агенцију да су им наведену услугу телефоном понудила лица која су се представила као запослени у Агенцији, па овим путем АПР наглашава да не нуди телефоном никакве услуге, већ са корисницима комуницира искључиво на основу регистрационих пријава које прими на начин прописан законом.       

С обзиром да је реч о врсти обмањивања јавности које може довести до настанка бројних штетних последица, Агенција за привредне регистре ће о наведеној појави обавестити Министарство унутрашњих послова.“

Поделите: