Уградња кухињске опреме као промет из области грађевинарства са аспекта Закона о ПДВ

Питање

Бавимо се производњом и уградњом грађевинске столарије и елемената као и ентеријера.

Имамо захтев за изградњу комплетне кухиње која поред дрвених елемената садржи и кухињске уградне апарате. Кухињски елементи се праве од дрвета у производњи и врши уградња уградних елемената (беле технике) и као такав комплет испоручује. У уредби о класификацији делатности, у тачки 43.32 обухваћена је уградња кухињске опреме, ормана, степеништа, опреме за радње и сл.

Да ли је исправно дати понуду и фактурисати кухињу без ПДВ-а, тј. да ли се ради о промету из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) закона?

Одговор

Тачка 43.32 (Уградња столарије) Уредбе о класификацији делатности обухвата, између осталог, и уградњу кухињске опреме.

Значи, оно што опредељује да се ради о добрима и услугама из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ јесте да се ради о уградњи „кухиње“.

Ако вршите уградњу „кухиње“ која је ваша, у смислу да сте је ви произвели, набавили и сл., ради се о промету добара из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Да вршите само уградњу „кухиње“ која није ваша, радило би се о промету услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

У случају да се не ради о уградњи, већ да само продајете вашу „кухињу“ (без уградње), у том случају се не ради о промету из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Напомињемо да је претпоставка да се промет може третирати као промет из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ да је прималац добара или услуга обвезник ПДВ. У супротном, ако ваш купац није обвезник ПДВ, у сваком случају треба да обрачунате ПДВ на вашој фактури.

Поделите: