Udruženje proizvođača softvera predlaže odlaganje primene efaktura

Udruženje proizvođača softvera Srbije uputilo je dopis Ministarstvu finansija sa predlogom za odlaganje primene sistema e-faktura.

Podsećamo da je obavezna primena sistema e-faktura za subjekte privatnog sektora predviđena od 1. januara 2023. godine.

Udruženje proizvođača softvera Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) upozorava da naglo uvođenje bez odgovarajuće pripreme može da napravi ogroman broj problema i nanese nenadoknadive štete privredi. Po njihovom mišljenju, u ovom trenutku ni sistem e-faktura, ni softverske firme a naročito korisnici nisu spremni za punu primenu e-faktura.

Udruženje navodi sledeće razloge koje treba uzeti u obzir: sistem nije testiran u punom opterećenju i još uvek ima zastoje u radu, sistem se još uvek menja i potrebno je više vremena za prilagođavanje programa, softverske firme nemaju kapacitet da u ovako kratkom roku reaguju na sve izmene koje zahtevaju projektovanje i realizaciju rešenja, instaliranje i obuku korisnika, korisnici nisu uspeli da usklade svoje poslovanje novi principima zahtevanim od strane sistema elektronskih faktura, iz iskustva drugih zemalja se preporučuje fazna primena (prvo najveće firme, zatim srednje i na kraju male), neka pravila i propisi nisu razjašnjeni u dovoljnoj meri. 

U nastavku prenosimo u celosti dopis Udruženja proizvođača softvera Srbije:

„Korišćenje sistema e-faktura od 01.01.2023. postaje obavezno za većinu firmi. Smatramo da je u pitanju strateški projekat od ogromne važnosti za Srbiju i spremni smo da koliko je to u našoj moći pomognemo u njegovoj realizaciji. Međutim, želimo da vas upozorimo da naglo uvođenje bez odgovarajuće pripreme može da napravi ogroman broj problema i nanese nenadoknadive štete privredi. Smatramo da trenutno sistem e-faktura, softverske firme i najvažnije korisnici nisu spremni za punu primenu e-faktura. Iz tih razloga predlažemo da se puna primena sistema e-faktura odloži.

Po našem mišljenju, ovo su glavni razlozi koje treba uzeti u obzir:

– Sistem nije testiran u punom opterećenju i ako bude zastoja, ne postoji način da se prevaziđe problem, blokiraće se kompletna privreda. Sistem još uvek ima zastoje u radu, a realno je očekivati da će se to pojačati kad se broj korisnika višestruko poveća.

– Sistem e-faktura se još uvek menja, potrebno je mnogo više od raspoloživog vremena da bismo prilagodili programe u skladu sa najnovijim izmenama. Vrlo je verovatno da će biti potrebno još korekcija za finalizaciju sistema, što će dodatno otežati prelazak. Još uvek dobijamo zahteve od velikih sistema koji zahtevaju prilagođavanje formata faktura njihovom poslovanju. Takvo prilagođavanje nije jednostavno i zahteva ozbiljno angažovanje.

– Softverske firme nemaju kapacitet da u ovako kratkom vremenu reaguju na nove zakonske izmene, tehničke izmene u SEF-u, kao i izmene u protoku dokumentacije između privrednih subjekata koje su direktna posledica prethodnog. Za sve to softverske firme treba da projektuju i realizuju rešenja, da ih instaliraju kod svih korisnika i obuče korisnike za njihovo korišćenje.

– Nova godina je veoma loš termin za početak projekta ove veličine, jer su softverske firme i korisnici opterećeni prelaskom na novu poslovnu godinu, godišnjim popisima i implementacijom novih propisa. Dodatni su problem praznici koji smanjuju broj raspoloživih radnih dana.

– Korisnici nisu uspeli da usklade svoje poslovne procedure i navike principima evidencije zahtevane od strane SEF-a. Biće potrebno dodatno vreme da se korisnici obuče, usvoje osnovne koncepte i koriguju svoje poslovanje.

– Po iskustvima iz drugih zemalja, preporučeno je da se ovako velike izmene rade u fazama: prvo se sistem uvodi u najveće firme, zatim posle određenog vremena u srednje i na kraju male. Time se oslobađaju resursi i dobija prostor za korekcije sistema kojih će sigurno biti.

– Neki od važnih pravila i propisa nisu razjašnjeni u dovoljnoj meri da obezbede pravno bezbedno i proceduralno jasno sprovođenje poslovnih procedura.“

Podelite: