Удружења, задужбине и фондације од 1. октобра више немају обавезу употребе печата у свом пословању

Агенција за привредне регистре је саопштила да од 1. октобра 2018. године престаје обавеза за удружења, задужбине и фондације да користе печат у свом пословању.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Са почетком примене одредбе члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2018), престаје обавеза за удружења, задужбине и фондације да користе печат у свом пословању.

Овом одредбом стављене су ван снаге одредбе Закона о удружењима и Закона о задужбинама и фондацијама, које су прописивале обавезу коришћења печата у пословању ових правних лица, као и обавезу да се Статутом уређује изглед и садржина печата.

То значи да Регистратор Регистра удружења и Регистра задужбина и фондација од 01.10.2018. године неће тражити да удружења, задужбине и фондације Статутом уређују изглед и садржину печата, нити ће тражити да у свом пословању користе печат.“

Поделите: