У ком случају је промет грађевинског објекта, који се не сматра првим преносом права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту, опорезив ПДВ?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: