Tabela za određivanje vrste i visine novčane kazne u sporazumu o priznanju prekršaja propisanih Zakonom o fiskalnim kasama

Ovaj tekst sa tabelama je deo Smernica za primenu sporazuma o priznanju prekršaja propisanih Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o fiskalnim kasama (Tabela 2).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: