Смернице за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о фискалним касама

1. Уводни део

Овим смерницама за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02 … 144/20 – у даљем тексту: ЗПППА) и Законом о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 93/12), у складу са Стручно-методолошким објашњењем за примену споразума о признању прекршаја из области инспекцијског надзора – Општи део, дају се објашњења за закључивање споразума о признању прекршаја прописаних наведеним законима, за које захтеве за покретање прекршајног поступка подноси Пореска управа и одређују битни елементи овог поступања и споразума о признању прекршаја који се закључује.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: