Свим привредним друштвима која се нису самостално регистровала биће креиран Јединствен електронски сандучић (еСандуче) на Порталу еУправа

Министарство привреде и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу ће 3. јануара 2024. године свим привредним друштвима која се нису самостално регистровала као корисници услуга електронске управе (Портала еУправа), креирати Јединствен електронски сандучић (еСандуче) на Порталу еУправа у циљу електронског достављања аката од стране органа јавне власти (лична достава и обавештења).

Подсећамо да се обавеза регистрације на порталу еУправе примењује од 28. маја 2023. године, о чему смо писали у коментару овде.

За сва питања у вези са Јединственим електронским сандучићем могуће је обраћање путем контакт форме на Порталу еУправа или на адресу електронске поште office@ite.gov.rs.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства привреде и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу:

„Поштовани,

Одредбом члана 21. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) прописано je да је привредно друштво дужно да се региструје као корисник услуга електронске управе, у складу са законом којим се уређује електронска управа као и да се достављање електронског документа привредном друштву врши у Јединствен електронски сандучић на Порталу еУправа, осим ако је посебним законом другачије прописано.

Министарство привреде и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу вас обавештавају да ће 3. јануара 2024. године свим привредним друштвима која се нису самостално регистровала као корисници услуга електронске управе (Портала еУправа), бити креиран Јединствен електронски сандучић (еСандуче) на Порталу еУправа у циљу електронског достављања аката од стране органа јавне власти (лична достава и обавештења).

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу ће у складу са одредбом члана 15. Закона о електронској управи („Службени гласник РС”, бр. 327/2018) креирати Јединствен електронски сандучић (еСандуче) сваком привредном друштву које има регистровану адресу за пријем електронске поште у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, а која се нису до сада регистровала као корисници услуга електронске управе (Портала еУправа).

Корисници услуга електронске управе добијају обавештење о приспећу електронског документа у еСандуче на адресу електронске поште привредног друштва и на адресе електронске поште законских/осталих заступника, након чега се документ може преузети у било ком тренутку. У еСандучету доступна је и потврда о достављању која садржи податке о статусу доставе, чиме се унапређује правна сигурност и отклањају могуће сумње у правоснажност одлука.

Предуслов за креирање еСандучета је да привредно друштво има регистровану адресу за пријем електронске поште у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Неопходно је да се законски/остали заступник пријави на Портал еУправа, на адреси https://euprava.gov.rs/, путем квалификованог електронског сертификата или мобилном апликацијом ConsentID. За сва питања у вези са Јединственим електронским сандучићем можете нам се обратити путем контакт форме на Порталу еУправа или на адресу електронске поште office@ite.gov.rs.

Препоручујемо да за рад са еСандучетом користите рачунар и претраживач Google Chrome.“

Поделите: