Страна лица обвезници ПДВ у Србији и издавање рачуна од стране пореских пуномоћника – зашто постоје проблеми?

Питање

На који начин решити проблем у случају када порески пуномоћник страног лица које у Републици врши промет услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ не доставља рачуне у складу са чланом 10а Закона о ПДВ?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: