Штампање нефискалних докумената (готовински рачун), који садрже податке из фискалних докумената, на термалном штампачу који је повезан на рачуноводствени систем привредног субјекта

Да ли постоји могућност штампања нефискалних докумената (готовински рачун), који садрже податке из фискалних докумената, на термалном штампачу који је повезан на рачуноводствени систем привредног субјекта?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00309/2017-04 од 6.6.2018. год.)

Сагласно члану 2. став 7. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 93/12, у даљем тексту: Закон), фискални документи су фискални исечак, дневни извештај, периодични извештај и пресек стања, који у себи садрже фискални лого.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: