Šta treba učiniti pre vraćanja bezbednosnog elementa Poreskoj upravi zbog prestanka obavljanja delatnosti u nekom poslovnom prostoru

Poreska uprava je objavila obaveštenje u vezi sa koracima koje treba učiniti pre vraćanja bezbednosnog elementa Poreskoj upravi iz razloga prestanka obavljanja delatnosti/prestanka obavljanja delatnosti u nekom od poslovnih prostora i poslovnih prostorija.

U takvim slučajevima pre vraćanja bezbednosnog elementa potrebno je izvršiti trajnu odjavu poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije podnošenjem prijave PGJO, elektronskim putem posredstvom portala Poreske uprave ePorezi.

Nakon brisanja, odnosno odjave poslovnog prostora/poslovne prostorije, a pre vraćanja bezbednosnog elementa nadležnoj, tj. najbližoj filijali Poreske uprave, potrebno je elektronskim putem posredstvom navedenog portala, izvršiti opoziv bezbednosnog elementa koji se koristio za evidentiranje prometa na malo u konkretnom poslovnom prostoru.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Obveznici fiskalizacije koji Poreskoj upravi vraćaju bezbednosni element iz razloga prestanka obavljanja delatnosti/prestanka obavljanja delatnosti u nekom od poslovnih prostora i poslovnih prostorija, u obavezi su da pre vraćanja bezbednosnog elementa izvrše trajnu odjavu poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije iz registra koji vodi ova uprava, podnošenjem prijave PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije), elektronskim putem posredstvom portala Poreske uprave ePorezi.

Nakon brisanja, odnosno odjave poslovnog prostora/poslovne prostorije, a pre vraćanja bezbednosnog elementa nadležnoj, tj. najbližoj filijali Poreske uprave, potrebno je elektronskim putem posredstvom navedenog portala, izvršiti opoziv bezbednosnog elementa koji se koristio za evidentiranje prometa na malo u konkretnom poslovnom prostoru.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem, kao i Video uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem.“

Podelite: