Sredstvo obezbeđenja u elektronskoj fakturi

Ministarstvo finansija je na sajtu eFaktura objavilo obaveštenje u vezi sa izdavanjem elektronske fakture u slučaju kada je ugovorom predviđeno sredstvo obezbeđenja koje je potrebno iskazati u elektronskoj fakturi.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva finansija:

„U slučaju kada je ugovorom predviđeno sredstvo obezbeđenja (npr. retencija / zadržani depozit / garantni depozit) koje je potrebno iskazati u elektronskoj fakturi, izdavalac elektronske fakture iskazuje iznos zajedno sa iznosom sredstva obezbeđenja, dok detaljnu specifikaciju troškova šalje u dokumentu koji prilaže elektronskoj fakturi.

Kada je poreski dužnik izdavalac elektronske fakture, na izdatoj elektronskoj fakturi biće obračunat PDV na osnovicu koju čini iznos za plaćanje u skladu sa ugovorom zajedno sa iznosom sredstva obezbeđenja.

Kada je poreski dužnik primalac elektronske fakture, on obračunava PDV na osnovicu koja je iskazana na primljenoj elektronskoj fakturi (iznos za plaćanje zajedno sa iznosom sredstva obezbeđenja) i unosi iznos PDV u odgovarajuće polje u sistem elektronskih faktura.

Na primeru privremene situacije u iznosu od 100 dinara na osnovu ugovora o građenju kojim je predviđeno da dužnik plaća 90 odsto iznosa prihvaćene vrednosti privremene situacije, a zadržava 10 odsto iznosa do roka / uslova predviđenog ugovorom, izdavalac elektronske fakture iskazuje elektronskom fakturom iznos od 100 dinara (sa odgovarajućom PDV stopom, ukoliko je on poreski dužnik, odnosno uz oznaku poreske kategorije AE, ukoliko je primalac poreski dužnik), dok u prilogu dostavlja privremenu situaciju sa specifikacijom izvršenih radova i troškova, gde se sredstvo obezbeđenja iskazuje u skladu sa ugovorom. Izdavalac elektronske fakture u rubrici napomena, navodi sredstvo obezbeđenja i njegov iznos u skladu sa ugovorom.

Primalac elektronske fakture izmiruje iznos u skladu sa ugovorom, a sredstvo obezbeđenja isplaćuje nakon što nastupi uslov ili istekne rok predviđen ugovorom.“

Podelite: