Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

Још 2007. године Влада Републике Србије донела је Препоруку којом се послодавцима препоручује да организују рад на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура, изнад 36°C, а нарочито у периоду од 11 – 16 часова, уколико то дозвољава процес рада.

Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 2013. године припремила Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама.

С обзиром на високе температуре у Србији ових дана, подсећамо на тај документ Управе за безбедност и здравље на раду:

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

Поделите: