Šifra osnova kod elektronske fakture koju izdaje apotekarska ustanova za RFZO

Pitanje

Kada obveznik PDV – apotekarska ustanova potražuje od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje deo naknade za promet lekova, odnosno pomagala izvršen osiguranicima, obveznik PDV – apotekarska ustanova izdaje elektronsku fakturu RFZO u kojoj ne iskazuje PDV, već ukupan iznos za naplatu, sa oznakom kategorije OE. Šta se unosi kao šifra osnova u ovom slučaju?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: