Rok od 60 dana kao uslov za priznavanje rashoda po osnovu ispravke vrednosti potraživanja

Kada od roka za naplatu potraživanja prođe 60 dana, ispravka vrednosti takvog potraživanja se priznaje na teret rashoda u poreskom bilansu (član 16. Zakona o porezu na dobit pravnih lica).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: