Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade za mala pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP

Pitanje

Da li je malo pravno lice koje primenjuje MSFI za MSP (a nije obveznik revizije) u obavezi da iskazuje rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade? Da li smo u prekršaju ako ih ne prikazujemo?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: