Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade za mala pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
(tekst više ne važi)

Pitanje

Da li je malo pravno lice koje primenjuje MSFI za MSP (a nije obveznik revizije) u obavezi da iskazuje rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade? Da li smo u prekršaju ako ih ne prikazujemo?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: