Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja

Poreska uprava je objavila Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Uvid u Registar i pretraga može se izvršiti na sledećoj adresi:

https://purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html

Prva tri odobrenja izdata su od strane Poreske uprave 29. oktobra 2021. godine, za dva ESIR-a (elektronski sistem za izdavanje računa) i jedan LPFR (lokalni procesor fiskalnih računa).

Podsećamo da je krajnji rok za prelazak na novi sistem fiskalizacije 1. maj 2022. godine.

Savetujemo obveznicima fiskalizacije da ne žure sa izborom. Treba sačekati da dovoljan broj fiskalnih uređaja dobije odobrenje od strane Poreske uprave kako bi bilo moguće istražiti ponude i pronaći najoptimalnije rešenje za svakog obveznika.

Ukazujemo i na napomenu koju je Poreska uprava objavila na stranici Registra:

„Napomena: Prilikom izbora ESIR-a obratiti pažnju na kompatibilnost sa Virtuelnim ili Lokalnim PFR-om. Kompatibilnost podrazumeva da se EFU komponente mogu međusobno povezati i izdati fiskalni račun u skladu sa zakonom. Preporučujemo da pre nabavke EFU, od dobavljača zahtevate demonstraciju istog a skeniranjem QR koda na bilo kom izdatom fiskalnom ili nefiskalnom isečku možete zaključiti da li međusobno povezane komponente funkcionišu na očekivani način.“

Podelite: