Промет из области грађевинарства који је наплаћен авансно када је износ једне привремене ситуације испод 500.000 динара

Питање

Примљен је од купца аванс за промет из области грађевинарства у износу од 9 милиона динара и издат је авансни рачун без ПДВ у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ. 

У складу са уговором за сваки месец се издају привремене ситуације (које су до сада увек биле преко 500.000 динара) од којих се сукцесивно одбија примљени аванс. Износ привремене ситуације за последњи месец је нижи од 500.000 динара. Да ли за тај промет треба обрачунати ПДВ и шта учинити са наплаћеним авансом?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: