Признавање расхода у двоструко увећаном износу у складу са одредбама члана 22г Закона о порезу на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-479/2023-04 од 22.11.2023. год.)

(Мишљење Министарства финансија, бр. 000180200 2023 10520 004 000 011 004 од 22.11.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: