Примена најниже месечне основице за обрачун и плаћање доприноса

Одредбама члана 36. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гласник РС“ бр. 84/04,…,95/18) прописано је да месечна основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса. Ако је основица доприноса, прописана овим законом, нижа од најниже месечне основице доприноса, обрачун и плаћање доприноса врши се на најнижу месечну основицу доприноса, ако овим законом није другачије уређено.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: