Primena najniže mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa

Odredbama člana 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl.glasnik RS“ br. 84/04,…,95/18) propisano je da mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. Ako je osnovica doprinosa, propisana ovim zakonom, niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: