Primena jedinstvenog kodeksa šifara u evidencijama u oblasti rada

Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, od 1. januara 2019. godine u primeni je upotreba pet šifarnika: Šifarnika zanimanja, Šifarnika nivoa kvalifikacija, Šifarnika država, Šifarnika opština u Republici Srbiji i Šifarnika naselja u Republici Srbiji.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: