Prijave PPP-PD po službenoj dužnosti za 2016. godinu zbog pogrešnog JMBG – da li treba ponovo platiti doprinose?

Pitanje

Poreska uprava je uradila prijave po službenoj dužnosti za 2016. godinu za radnika za koga su urađene prijave za te mesece ali sa pogrešnim JMBG. Inspektorka tvrdi da mora sve ponovo da se uplati, a ono što je već uplaćeno ne može niti da se preknjiži niti bilo kako da se iskoristi budući da su prijave starije od pet godina i da tu ništa drugo ne može da se uradi. Molim Vas za mišljenje i savet.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: