Превоз приликом увоза (сопствени или туђи) – евидентирање у ПОПДВ и књиговодствено евидентирање сопственог превоза

Питање

1) Када обвезник ПДВ увоз робу за даљу продају и при томе робу увози сопственим камионом (изјаву да смо вршили превоз робе за сопствене потребе дајемо царини и царина нам оверава такву изјаву у одређеном износу), да ли се тај износ евидентира у ПОПДВ образац?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: