Прелазак са простог на двојно књиговодство од 1. јануара 2019. године

Сходно члану 43. став 2. Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон) и члану 51. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 113/2017), предузетници који воде пословне књиге по систему простог књиговодства дужни су да пређу на вођење пословних књига по систему двојног књиговодства од 1. јануара 2019. године.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: