Preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza
(tekst više ne važi)

U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS’ br. 80/02….86/19) u poreskopravnom odnosu, fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja. Zahtev za preknjižavanje veliki poreski obveznici podnose Centru za velike poreske obveznike.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: