Прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза
(текст више не важи)

У складу са чланом 10. став 2. тачка 4) Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС’ бр. 80/02….86/19) у порескоправном односу, физичко, односно правно лице има право да користи више или погрешно плаћени порез односно споредна пореска давања за намирење доспелих обавеза по другом основу, путем прекњижавања. Захтев за прекњижавање велики порески обвезници подносе Центру за велике пореске обвезнике.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: